Wysyłka za pobraniem jest realizowana fizycznie przez spedytora

Wysyłka za pobraniem – jakie są terminy zwrotu przelewu na konto i dlaczego pośrednicy przetrzymują nasze pieniądze


Jeśli musisz wysłać paczkę z usługą tak zwanego pobrania, to korzystaj konsumencie ze spedytorów mających logistykę usług kurierskich, a nie z oszustów pośredniczących w usługach pocztowych czyli brokerów, bo jest to proceder mający na celu przetrzymywanie twoich pieniędzy, i nielegalny obrót obcym kapitałem pieniężnym.

Prawo Pocztowe Art. 21

Prawo pocztowe niestety dla konsumenta, nie określa ram czasowych na wywiązanie się operatora z umowy usługi za pobraniem, ponieważ ustawodawca nie przewidział że pojawią się takie twory pośredniczące jak broker kurierski, i zaczną żonglować tym okresem dla własnych celów majątkowych, przedłużając natychmiastowy przelew w nieskończoność i w absurd.

Wydaje się że dawniej rzeczywiście było to nie do pomyślenia ! Kiedyś z automatu narzekaliśmy na Pocztę Polską – że robi coś źle, ale nikt nie przypuszczał że powstaną firmy pośredniczące, które jawnie będą działać na niekorzyść klienta, i zasłaniać się choćby regulaminem brokerskim. Niestety broker nie działa sam….

Brokerzy wespół z ze spedytorami próbują obracać pieniędzmi nie tylko z usługi pobrania, ale także wyłudzać od ludzi pieniądze na tzw element niestandardowy. Pamiętajmy też że przestępstwo braku weryfikacji paczki za które broker żąda pieniądze to zarzut poświadczenia nieprawdy w dokumentach – …ale zarzut nie dla brokera tylko dla spedytora. Z czego wynika że takie firmy jak InPost są głównym zarzewiem oszustwa na element niestandardowy.

Wracając jednak do tematu przewodniego, pomagając zrozumieć Art. 21 z prawa pocztowego, który jako jedyny odnosi się do czasu zwrotu kwoty za pobraniem do właściciela, informuje on że wykładnią prawa jest jedynie regulamin spedytora lub brokera. Co oznacza że jak broker umieści w swoim regulaminie 365 dni na zwrot pobrania, to takie przysługuje mu prawo realizacji – niestety. Widać warto czytać regulaminy, by nie być oszukiwanym przez przestępców w białych rękawiczkach.

Art. 21. Prawo Pocztowe
1. Operator pocztowy, z zastrzeżeniem art. 49, określa w regulaminie świadczenia usług pocztowych lub w umowach o świadczenie usług pocztowych warunki wykonywania i korzystania z usług pocztowych na podstawie umów o świadczenie usług pocztowych.
2.Regulamin świadczenia usług pocztowych określa w szczególności:
5) informacje dotyczące gwarantowanej jakości usług pocztowych, w tym terminów ich realizacji, jeżeli operator pocztowy świadczy usługę z gwarantowanym terminem doręczenia;
"Prawo Pocztowe"
Wysyłka za pobraniem powinna być natychmiast oddawana właścicielowi a nie przelewana na konto brokera

Wysyłka za pobraniem w realizacji brokera ( pośrednika )

ApaczkaSendegoSmartKurierTanienadawanie
FurgonetkaPolkurierPrzesyłarkaŚwiat Przesyłek
SenditFastpostBrokerKurierPogotowiePaczkowe
EpakaBoxPointZnajdźKurieraTanioPaczkiKurierem
Euro-PakaAllekurierKuriernetSzybka-paczka
Tania-PaczkaSenderWysyłaj-taniejSprytnapaczka
KurJerzyKurieremPewnyKurier

Na pewno bezpieczniej dla każdego z nas, jest nie korzystać z usług brokera pocztowego, bo takie sztuczne twory jak SmartKurier i inni podobni pośrednicy, przetrzymują pieniądze z pobrania w imię niejednoznaczności prawa pocztowego, a wielu z nich narzuca dodatkowe przestępcze opłaty za element niestandardowy. Niestety wszystko to się dzieje pod płaszczykiem UOKiK – który od kilku lat nic z tym problemem nie robi, mimo zgłoszeń o wyłudzenie i poświadczenie nieprawdy.

Trzeba mieć tego świadomość, że odpowiedzialność za przestępstwo „element niestandardowy”, którą niesłusznie zrzucamy wyłącznie na brokera, jest nie tylko jego udziałem, ale przede wszystkim inicjatywą spedytora, bo to od niego zależy czy broker będzie mógł nas nękać w procederze „element niestandardowy”, w sytuacji gdy nigdy nie doszło do weryfikacji paczki – za którą to weryfikację paczki próbują nas obciążać brokerzy.

DHLDPDInPostPocztexFedexUPS
spedytor5do 11557
SmartKurier303030303030
Apaczka5-75-76-73-44-52-4
Furgonetka888674-7
Sendit5-75-76-72-44-52-4
Epaka1-211-211-211-211-211-21
Euro-Paka610767

Z wielu spójnych komentarzy wynika także, że w opinii konsumentów to broker Smart kurier najbardziej przetrzymuje pieniądze z usługi pobrania, a reszta pośredników tylko wydłuża poprzez dziurawe prawo konieczność natychmiastowego oddania pobrania. Dlatego lepiej nie korzystać z usług pośredników, w żadnym wypadku, jeżeli nie ma się wiedzy, i chęci do skutecznego blokowania zapędów w celu wyłudzania i przetrzymywania pieniędzy w procederze.

Wysyłka za pobraniem w realizacji kuriera ( spedycji )

Wysyłka za pobraniem DHL

Każda przesyłka z usługą COD podlega dodatkowo ubezpieczeniu. Kwota pobrania zwracana jest w ciągu 5 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po dniu doręczenia przesyłki (obowiązuje data przekazania środków z rachunku bankowego DHL Parcel).
Co ciekawe „usługa pobrania”w DHL nie jest ujęta w regulaminie tej firmy, ponieważ wg tłumaczenia – jest opcją dodatkową.
„Regulamin DHL”
wybierając: Usługi dodatkowe dostępne za dopłatą/Pobranie i zwrot należności (COD).

Wysyłka za pobraniem DPD

§ 4 pkt 9.
DPD zobowiązuje się do rozliczenia ze Zleceniodawcą z pobranych kwot od przesyłek doręczonych z całego tygodnia
(od poniedziałku do niedzieli) czwartego dnia roboczego w tygodniu następnym
. Przez rozliczenie rozumie się złożenie przez DPD dyspozycji przelewu w złotówkach na wskazany rachunek bankowy Zleceniodawcy.
„Regulamin DPD”

Wysyłka za pobraniem InPost

§ 16. Płatność za pobranie
16.2 W przypadku Przesyłek pobraniowych Operator gwarantuje Nadawcy przekazanie kwoty pobrania na rachunek bankowy wskazany przez Nadawcę (w Aplikacji lub umowie), w terminie do 5 dni roboczych od dnia opłacenia pobrania. Za dzień przekazania środków uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Operatora.
„Regulamin Inpost”

§ 3a. pkt 2 Płatność za pobraniem
W przypadku Przesyłek pobraniowych Operator gwarantuje Nadawcy przekazanie kwoty pobrania na rachunek bankowy wskazany przez Nadawcę (w MP lub umowie), w terminie do 5 dni roboczych od dnia opłacenia pobrania. Za dzień przekazania środków uznaje się dzień obciążenia rachunku Operatora, chyba że płatności dokonuje Konsument – w takiej sytuacji za dzień przekazania środków uznaje się dzień uznania rachunku Konsumenta.
„Regulamin Paczkomaty”

Wysyłka za pobraniem Poczta Polska

Zwrot na rachunek:

Termin przekazania kwoty pobrania na rachunek bankowy jest zgodny z regulaminem usługi „Wpłata na rachunek”
§ 4. 1. Rodzaje wpłat i terminy realizacji
Poczta Polska S.A. przyjmuje i obsługuje następujące rodzaje wpłat na rachunki bankowe w terminach określonych poniżej:
1) wpłata Standard – wpłata gotówkowa realizowana w drugim dniu roboczym od przyjęcia wpłaty.
„Regulamin Poczta Polska”

Zwrot na adres:

W przypadku pobrania kierowanego na wskazany adres – zgodnie z Art. 21 ust. 2 pkt. 5 Prawa pocztowego podajemy, iż termin realizacji przekazu pocztowego jest szacunkowy.
„Prawo pocztowe”

Natomiast odpowiedzialność Poczty Polskiej z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania określa regulamin usługi:
„Regulamin usługi przekaz pocztowy”

Wysyłka za pobraniem Pocztex

Poczta Polska w Regulaminie świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym nie określa terminu realizacji usługi dodatkowej pobranie. Do realizacji tej usługi wykorzystywana jest technologia usługi wpłat na rachunek bankowy lub usługi przekaz pocztowy. Co do zasady terminy przekazania kwoty pobrania powinny być tożsame z tymi określonymi w regulaminach usług finansowych dla Poczta Polska.

Wysyłka za pobraniem UPS

UPS przyjmuje Przesyłki za pobraniem do doręczenia w Polsce oraz w UE, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Przewidywany termin zwrotu pobrań – 7 dni roboczych od daty doręczenia przesyłki. Usługa Przesyłka UPS za pobraniem (COD) jest dostępna dla nadawców posiadających numer rozliczeniowy UPS. Usługa Przesyłka UPS za pobraniem (COD) jest dostępna tylko dla klientów korzystających z aplikacji wysyłkowych UPS.
„Regulamin usługi UPS”

Wysyłka za pobraniem Fedex

6.5 – Przesyłka za pobraniem ( COD )
Kwota pobrania jest przekazywana na wskazane konto w terminie:
(a) 5 dni roboczych w odniesieniu do Usług Krajowych FedEx,
„Regulamin Fedex”

Wysyłka za pobraniem TNT

6.5 – Przesyłka za pobraniem ( COD )
Kwota pobrania jest przekazywana na wskazane konto w terminie:
(b) 7 dni kalendarzowych w odniesieniu do Usług krajowych TNT, licząc od dnia Doręczenia.
„Regulamin Fedex”

spedytordni roboczych
DHL5
DPDdo 11
InPost5
Poczta Polska2
UPS7
Fedex5
TNT7
UOKiK unika osądzenia przestępczości brokerskiej za tzw element niestandardowy

Broker kurierski
– usługa zapewniająca bezkarność dla nadużyć

W polskim prawie niestety nie ma zdefiniowanego ostatecznego terminu dokonania zwrotu przelewu z usługi pobrania, bo ustawodawca nie przewidział że znajdą się podmioty pośredniczące, które będą chciały wykorzystywać cudze pieniądze do obrotu i dla swoich korzyści majątkowych. W większości przypadków prawa karnego, czasowe przywłaszczenie jest przestępstwem, niestety na gruncie prawa pocztowego tylko zobligowano spedytorów do przelewu natychmiastowego, niestety z racji nieścisłości tego pojęcia, firmy pośredniczące, a czasem także spedycyjne – robią co chcą.

A genezą wszystkich nieprzyjemnych dla konsumenta zdarzeń jest regulamin brokerski, ustalający absurdalne w swojej rozpiętości terminy zwrotu pobrania, którego ramy potrafią oscylować u brokerów w granicach 10 dni, a w niektórych przypadkach grubo je przekraczać. Mało tego informacje te podawane są bardziej w domniemaniu, niż rzetelności ich wykonania.

Trochę inaczej jest z firmami spedycyjnymi, w ramach ich odrębnych usług poza brokerskich, ponieważ spedytorzy muszą mieć w regulaminie w miarę jasny i usystematyzowany krótki termin, choćby dlatego że w tym przypadku nie mogą zwalać winy na brokera i inne zrządzenia losu.

Jeżeli spedytor lub broker kurierski nie zwraca pieniędzy w określonym czasie, chcąc podjąć kroki prawne, powinniśmy najpierw wysłać pismo z żądaniem natychmiastowym o zwrot przetrzymywanych pieniędzy. Dopiero potem można dochodzić roszczeń na gruncie cywilnym. Takie są niestety realia, gdy przestępcy łamią przyjęte zasady, gdy na korzyść klienta nie działa prawo pocztowe, a z prawa cywilnego można ich ścigać tylko po określonych procedurach.


1 komentarz “Wysyłka za pobraniem – jakie są terminy zwrotu przelewu na konto i dlaczego pośrednicy przetrzymują nasze pieniądze”

  1. Ja też zostałam oszukana przez smartkurier na 5000 zł
    Sprawę zgłosiłam do Prokuratury w ich mieście. Mam nadzieję że właściciele posiedzą długie lata za te wszystkie oszustwa.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top