nawiąż

kontakt

nie zwlekaj

Zachęcam do inicjatywy i wykorzystania tego formularza we wszelkich sprawach dotyczących łamania praw konsumentów.

Staraj się jednak wykorzystywać istniejące na portalu artykuły o firmach, w celu komentarzy.

Jeśli w żaden sposób nie znalazłeś na portalu logo firmy, dla której chcesz przesłać negatywny komentarz, możesz wykorzystać do tego celu to miejsce. Kiedy pojawi się na tyle dużo komentarzy o nowej firmie, prędzej czy później powstanie panel tematyczny opinii bulwersującego podmiotu. Aby uwiarygodnić niekorzystne dla konsumenta działania, pamiętaj też o podaniu numeru jakiegoś dokumentu, ponieważ coraz częściej dochodzi do przestępstw próby wybielania opinii przez mocodawców firm, i mnożenia litanii absurdalnych zarzutów wobec publikatorów.

Scroll to Top