Centrum PolmediQ opinie seniorów potwierdzone wyrokiem UOKiK

Centrum PolmediQ otrzymuje negatywne opinie seniorów przypieczętowane grzywną Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów


Spółka CENTRUM POLMEDIQ oferującą różnego rodzaju usługi o charakterze medycznym, działa na rynku od kwietnia 2022 roku, i prowadzi stacjonarną placówkę rehabilitacyjno-terapeutyczną w Poznaniu. Ze względu na napływające szerokim strumieniem sygnały od konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził śledztwo, w wniku którego postawił wiele zarzutów pod kątem naruszania zbiorowych interesów konsumentów.

Centrum PolmediQ mimo certyfikatów darczyńcy w opinii UOKiK jest przestępcą

Centrum PolmediQ opinie seniorów
o nieuczciwym przedsiębiorcy

Spółka poprzez ulotki i stronę internetową zaprasza osoby między 40 a 85 rokiem życia na bezpłatne badania odporności, deklarując udzielenie porad medycznych i wystawienie skierowania na morfologię. Spotkania są organizowane w domach kultury i salkach hotelowych, po czym wystarczy umówić wizytę telefonicznie i w wyznaczonym terminie udać się w wyznaczone miejsce. Z ustaleń Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że konsumenci nie są informowani o handlowym charakterze tego zaproszenia ani samych badań.

Ponadto za wywiad medyczny oraz badania odporności przy użyciu urządzenia do analizy składu ciała, a także interpretację wyników, w placówce POLMEDIQ odpowiada osoba, która nie jest dietetykiem ani lekarzem. Jest to przedstawicielka handlowa określona mianem diagnosty, wykorzystująca wyniki pacjentów, do zaprezentowania komercyjnej oferty placówki. Co za tym idzie konsumenci mogą być wprowadzani w błąd odnośnie stanu zdrowia, ze względu na brak kompetencji wyznaczonej na stanowisko osoby.

Podczas prowadzonych badań odporności konsumentom składana jest oferta udziału w programie „Krok po zdrowie”. POLMEDIQ oferuje dwa pakiety medyczne, różniące się zakresem świadczonych usług oraz oferowanych towarów. Ceny pakietów mają przy tym uwzględniać rzekomą refundację. Z analiz Prezesa Urzędu wynika, że konsumenci mogą być wprowadzani w błąd co do istnienia szczególnej korzyści cenowej, również informacja o możliwości skorzystania z refundacji może to wpływać na decyzje podejmowane przez konsumentów.

Ponadto, jednym z oferowanych przez POLMEDIQ produktów na dolegliwości pacjentów jest wełniany podkład do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Spółka dołącza do niego opracowaną przez siebie instrukcję użytkowania, według której mata służy do magnetoterapii i jest pomocna przy licznych schorzeniach. Tymczasem nie pokrywa się to z danymi producenta podkładu, który nie podaje sugerowanej przez spółkę informacji na temat właściwości magnetycznych produktu. Co za tym idzie nadinterpretacja wielu zastosowań medycznych maty jest oszustwem w stosunku do pacjenta.

Forma zaproszenia na bezpłatne badania medyczne przez POLMEDIQ mogła wprowadzać konsumentów w błąd i wpływać na ich decyzje dotyczące współpracy z przedsiębiorcą. Nie ulega wątpliwości, że manipulowanie informacjami o rzekomym stanie zdrowia pacjentów, aby namówić ich do skorzystania z oferty placówki, jest praktyką niedopuszczalną.
Centrum PolmediQ manipulowało informacjami o stanie zdrowia seniorów

Główne zakwestionowane praktyki przez UOKiK

Oprócz stacjonarnych usług PolmediQ, jednym z głównych obszarów aktywności spółki jest zapraszanie konsumentów na badania odporności. Prezes UOKiK otrzymał wiele skarg w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi przebiegu tych badań i samych zaproszeń, które skłoniły konsumentów do skorzystania z usług placówki. Po przeprowadzeniu postępowania i kontroli wydał decyzję, w której zakwestionował cztery praktyki:

Nieujawnianie w zaproszeniach kierowanych do konsumentów informacji o handlowym celu tych zaproszeń i prowadzonych badań

Spółka zaprasza osoby między 40 a 85 rokiem życia na bezpłatne badania odporności, deklarując udzielenie porad medycznych i wystawienie skierowania na morfologię. Zaproszenia kieruje do konsumentów poprzez ulotki i stronę internetową. Nie informuje jednak, że faktycznym celem spotkania jest zaprezentowanie oferty spółki i nakłonienie do zakupu.

Przekazywanie konsumentom informacji, które mogą wprowadzać ich w błąd co do stanu zdrowia.

Za wywiad medyczny, badania odporności urządzeniem do analizy składu ciała i ich interpretację w placówce POLMEDIQ odpowiada osoba, która nie jest dietetykiem ani lekarzem. Jest to przedstawicielka handlowa określona mianem diagnosty, która wykorzystuje wyniki pacjentów do zaprezentowania komercyjnej oferty placówki. Co za tym idzie konsumenci mogą być wprowadzani w błąd odnośnie stanu zdrowia, posiadanych schorzeń oraz dalszej diagnostyki tylko po to, aby zdecydowali się na zakup oferowanych przez spółkę produktów i usług.

Wprowadzanie w błąd co do właściwości leczniczych maty.

Osoby nabywające podkłady wełniane do ćwiczeń rehabilitacyjnych otrzymują instrukcję użytkowania, której nie opracował producent, tylko POLMEDIQ. Z instrukcji tej wynika, że oferowana przez spółkę mata służy do magnetoterapii stałym polem magnetycznym. Wskazane są w niej podstawowe działania magnetoterapii i choroby, w leczeniu których się ją stosuje. Nie pokrywa się to jednak z danymi z wpisu tego produktu do rejestru wyrobów medycznych. Producent nie podaje informacji na temat właściwości magnetycznych. Co za tym idzie zastosowanie medyczne maty jest dużo węższe niż wskazuje na to sprzedawca.

Przekazywanie nieprawdziwej informacji o dofinansowaniu programu „Krok po zdrowie”.

Podczas prowadzonych badań odporności konsumentom składana jest oferta udziału w programie „Krok po zdrowie”. POLMEDIQ oferuje dwa pakiety medyczne, różniące się zakresem świadczonych usług oraz oferowanych towarów. Ceny katalogowe pakietów są wysokie, jednak spółka informuje konsumentów o promocyjnej cenie oferowanego pakietu w ramach udziału w programie, nazywając tę promocję „refundacją”. Z ustaleń UOKiK wynika, że sprzedaż nigdy nie odbywała się po cenach katalogowych, konsumenci byli zatem wprowadzani w błąd co do istnienia szczególnej korzyści cenowej. Informacja o możliwości skorzystania z refundacji mogła wpływać na ich decyzje zakupowe.

Nałożone kary na Centrum PolmediQ

Zakwestionowane praktyki placówki są odwzorowaniem wielu tego typu nieuczciwych pokazów handlowych, podczas których za pośrednictwem fałszywego pretekstu, np. zaproszenia na diagnostykę medyczną oferuje się głównie osobom starszym, produkty lub usługi, po cenach znacznie zawyżonych niż rynkowe. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów walczy z podobnymi działaniami i dba o nienaruszanie zbiorowych interesów, a od nowego roku obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy, dotyczące pokazów i wycieczek podczas których prowadzona jest sprzedaż.

W toku postępowania pracownicy UOKiK podjęli działania zamierzające do zakupu produktów oferowanych przez spółkę POLMEDIQ, co przyczyniło się do wzbogacenia materiału dowodowego. Po przeprowadzeniu postępowania i kontroli wydał decyzję, w której zakwestionował cztery praktyki spółki i nałożył na nią karę w wysokości prawie 91 tys. zł (90 952 zł).

Karę za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów poniesie nie tylko spółka. Finansowe sankcje zostały również nałożone na osoby zarządzające Centrum Polmediq: Krzysztofa Pawła Polusa w wysokości 26 000 zł i Martynę Polus w wysokości 26 000 zł w związku z umyślnym dopuszczaniem do naruszenia przez spółkę zbiorowych interesów konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nie jest prawomocna, spółce i osobom nią zarządzającym przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prezes UOKiK nakazał spółce natychmiast zaprzestać stosowania zakwestionowanych praktyk. Po uprawomocnieniu się decyzji przedsiębiorca będzie musiał również poinformować o niej wszystkich konsumentów, z którymi zawarł umowy. Zaś w sprawie przedstawicielki handlowej firmy, która bez niezbędnych uprawnień diagnozowała pacjentów, złożono zawiadomienie do prokuratury.


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top