Sendit reklamacja

Sendit Reklamacja to kpiny w następstwie niewykonanej usługi brokerskiej


Niektórzy sami proszą się o problemy i nie mówię tu o sobie, bo to temat na całkiem odrębny artykuł. Jednak głównym bohaterem artykułu powinien być spedytor Pocztex, ale widać na pierwszy plan dzięki czynom wybija się spółka Sendit. Jest to jeden z wielu pośredników usług kurierskich, którzy ustawiają pierwotnie ceny dumpingowe na usługi brokerskie, a potem realizują tak zwane dopłaty za weryfikację paczki, nie przeprowadzając w ogóle procesu weryfikacji i nie dokumentując powyższe. W tym przypadku mamy jednak inny problem, z którego wynika że w Sendit reklamacja to kpiny procesu wynikającego przecież z praw konsumenta.

Usługa Broker Kurierski

Broker kurierski to przestępstwo wynikające z porozumienia stron – spedytora i brokera. Proceder jest powielany wielopłaszczyznowo przez wszystkie firmy brokerskie i większość spedytorów. Jednak proces wyłudzenia wprowadza w życie spedytor, zasłaniając się później regulaminem brokera przed roszczeniami klienta. Broker kurierski dzięki zmajstrowanemu regulaminowi jest do pewnego stopnia chroniony prawnie, tak by rozmydlić w procesie reklamacji odpowiedzialność i zniechęcić do dalszych czynności reklamacyjnych klienta. Za reklamację odpowiada spedytor i to on poświadcza nieprawdę w dokumentach ( Art. 271 kk ).

Niestety regulamin brokerski został stworzony po to, by prawnie ochronić spedytora. Co prawda spedytor ma nadal obowiązek udzielenia odpowiedzi reklamacyjnej, ale popełnia świadomie przestępstwo, gdy nie ma dowodów z weryfikacji paczki, za którą poprzez brokera próbuje obciążyć klienta. Według prawa weryfikacja paczki ( Art. 48 PP ) musi odbyć się na poziomie kontaktu właściciela paczki z kurierem. A jeżeli broker twierdzi że to maszyna sortownicza zmierzyła oraz zważyła paczkę i nakłada opłaty karne, to dochodzi do kolejnego przestępstwa. Według polskiego prawa zmiana umowy w trakcie jej trwania, podlega weryfikacji przez obie strony, i umożliwia każdej ze stron wycofanie się bez ponoszenia konsekwencji ( Art. 385 kk ).

UOKiK od wielu lat nie robi nic za czasów „Podłej zmiany” mimo wniosków o ściganie choćby Furgonetki wespół z Inpostem, w celu dokończenia śledztwa przeciwko mafii pocztowej. Ktoś zapyta dlaczego ? – Można się tylko domyślać odpowiedzi, patrząc na to co się dzieje w spółkach skarbu państwa i gospodarce, w trakcie obecnych rządów patologicznej władzy, której organem jest UOKiK.

Sendit reklamacja

Nie dochodzi do realizacji umowy z Sendit
przez próbę wyłudzenia w Pocztex

Od dłuższego czasu miałem przygotowane do wysyłki dokumenty na wszczęcie procedury śledczej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – na inną, ale też bardzo znaną z przekrętów firmę brokerską. Dokumenty te postanowiłem wysłać za pośrednictwem nie mniej znanej większości klientom firmy Sendit. Zaś na firmę realizującą zlecenie jako przewoźnik wybrałem spółkę Pocztex.

Niestety coś poszło nie tak i mimo opłacenia całkowitej usługi u brokera Sendit, wyznaczony przeze mnie z puli kurierów Pocztex, przyjechał po odbiór paczki, i zażądał dodatkowej opłaty, uzależniając ją od dalszej wysyłki przedmiotowej paczki. Wydawałoby się że człowieka takiego jak ja, już nic nie jest w stanie zaskoczyć… a jednak !

Nie wiem jak to nazwać, czy bezczelnością, czy głupotą ? Ja bym jednak nazwał to po imieniu czyli wyłudzeniem. Co prawda do którego to wyłudzenia nie doszło, ale tylko dzięki mojej ostrożności i chęci publicznego nagłośnienia przekrętu. Dlatego ostrzegam innych ewentualnych konsumentów tej usługi. Moje plany wysyłki tej paczki w danym momencie spaliły na panewce, ponieważ podziękowałem kurierowi Pocztex za usługę, co niewątpliwie  utrudniło mi realizację zadania.

Trudno w tym miejscu obwiniać firmę pośredniczącą w usłudze, za próbę wyłudzenia ze strony Pocztex. Ale jak widać po dalszym tekście, firma Sendit postanowiła się w konflikt mocniej zaangażować, mimo że nie była jego głównym podmiotem. A wystarczyło wskazać i potwierdzić winowajcę jakim w tym przypadku jest Pocztex. Widać niektórym nie wystarczają własne problemy.

Sendit reklamacja

Sendit Reklamacja na panelu infolinii

Pomijając już zaistniały problem z niewywiązaniem się z umowy wykonania opłaconej usługi przez brokera Sendit, przyszedł czas na utrudnianie Reklamacji. Nic by nie wskazywało na to że Sendit będzie chciał własną piersią zasłonić Pocztex i uchronić ich od należącej się kary. Po co narażać na szwank własne dobre imię ? No chyba że już dawno się je straciło…  Jak to się mówi, głupich nie sieją tylko sami się rodzą. Ten przypadek podkreśla że Sendit mógł uniknąć swojego problemu, ale wolał napytać komuś biedy. Miejmy nadzieję że odbije mu się to podwójnie nie tylko czkawką.

Moje kroki w kierunku urealnienia procesu Reklamacyjnego były standardowe, lecz w pewnym momencie dowiedziałem się że ten proces mam już dawno za sobą, i był na tyle szybki że go chyba przeoczyłem ? Tylko czy Sendit wie co to znaczy Reklamacja ? A może nie czyta wyprodukowanych na swojej stronie poradników odwołujących się do regulaminu, a przede wszystkim nie stosuje się do prawa pocztowego ?

Czy rzeczywiście Reklamacja już została wykonana i to w rekordowym terminie trzech dni. Niewiarygodna szybkość, ale co właściwie zrobiono ? Ano zamieciono jak zwykle wszystko pod dywan, a tak naprawdę to złamano prawo do złożenia reklamacji. Firma Sendit za wszelką cenę unika odpowiedzialności, uniemożliwiając złożenie wniosku Reklamacyjnego. Więc na jakiej podstawie  reprezentanci firmy Sendit twierdzą że zrealizowali prawnie procedurę ?

Z punktu widzenia klienta zakwalifikowanie problemu jako tematu Reklamacji, odbywa się na zasadzie pokonywania skomplikowanego toru przeszkód, jakimi są podpowiedzi do zawężania tematu w panelu internetowym Sendit.pl. Takie podpowiedzi teoretycznie mają za zadanie ułatwić nawigację i przyspieszyć proces reklamacyjny, niestety nie w tym przypadku ! Jest to swojego rodzaju poligon na którym jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo zablokowania sobie dalszego etapu Reklamacji. Wymusza się w ten sposób wąski temat Reklamacji, niestety nie przyjmując możliwości uzasadnienia swoich twierdzeń. To niepojęte jak można tak naginać prawo.

System jest tak opracowany żeby zniechęcić lub maksymalnie utrudnić, albo wręcz uniemożliwić złożenie wniosku. Jest tam multum opcji które zmuszają nas do przeanalizowania poszczególnych kroków, czy czasem nie popełniamy błędu i czy za chwilę dzięki niedźwiedziej przysłudze nie ograniczymy sobie prawa. Jest przecież zawsze możliwość pomyłki w formularzu i co wtedy ? Czyżby to miało nas ograniczać i decydować o niewinności brokera ? Niestety jest tam wiele uzależnień które decydują o dalszym losie Reklamacji.

Uniemożliwianie Reklamacji

Niestety nie złożysz Reklamacji na niewykonaną z winy brokera usługę, do momentu aż nie zamkniesz zlecenia. I do takiego kroku jesteś zmuszany przez brokera ! A potem okazuje się że Sendit wycofuje się z niewykonanej usługi korygując fakturę, jednak nie przyjmując roszczeń i wytłumaczeń oszukanego klienta. Gdyby przyjąć że żyjemy w autonomii autorytarnych rządów propagandy którym wszystko uchodzi płazem, nawet łamanie Konstytucji i praw człowieka, to trzeba zgodzić się z faktem że wszyscy kiedyś zostaną rozliczeni, tak Oni jak i Wy brokerzy.

Nie możemy zamykać zlecenia bo właśnie odcinamy sobie drogę do złożenia wniosku o roszczenia i wyjaśnienie całej sytuacji związanej ze sporem. Spodziewałem się mimo wszystko takiego finału, jednak nie mogę się wyłamywać z poleceń menadżerów na infolinii Sendit. Przecież teoretycznie są oni tam po to, by pomagać klientowi, a ja żądam w końcu aby mi umożliwiono złożenie tej cholernej reklamacji.

Sporną sprawę zakwalifikowano jako zwrot pieniędzy za zwykłą niewykonaną usługę i potwierdzono wystawienie faktury korygującej. Po prostu zmuszono mnie do zakwalifikowania problemu jako niezrealizowanego zlecenia i – koniec… Na jakiej podstawie koniec ? A no na podstawie Sendit. Wygląda to tak jakbym ja zakończył zlecenie, a w rzeczywistości zostałem do tego zmuszony. Co jednak nadal nie zmienia faktu, że Reklamacja się nie odbyła.

Jeżeli ktoś zapyta dlaczego nie złożyłem wniosku Reklamacyjnego, ano dlatego że za wszelką cenę broker stara się uniknąć procesu Reklamacyjnego i na razie udaje mu się to zablokować. Liczy on że zniechęci klienta, powtarzając cały czas nieprawdę że niby proces Reklamacji został zakończony.

Czy można taki przekręt nazwać inaczej niż przestępstwem ? To się nazywa reklamacja bez reklamacji. Czyli można by porównywalnie zakwalifikować do procesu sądzenia bez sądzenia lub procesu śledztwa bez śledztwa. I na końcu próbują wmówić Tobie kliencie że już się wszystko odbyło…

Sendit reklamacja

Zmiana warunków umowy Art. 385 kk

Art.  385  [Niedozwolone postanowienia umowne]
§  1.  Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.
§  2. Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie.

W tym momencie czekam na kolejne reakcje mądrych głów z infolinii Sendit, a poniżej drukuję treść Reklamacji, której jak dotąd nie umożliwiono obiektywnej publikacji przed brokerem. Sprawa jest rozwojowa i chyba jednak nie wyjątkowa dla firmy Sendit, przejętej po sukcesach finansowych firmy Apaczka, znanej z podobnych wyczynów bardzo wielu oszukanym klientom.

Sporządzone pismo do Sendit

Numer zlecenia odbioru i przesyłki: EE937511483PL
Pocztex Ekspres 24

1. Proszę o anulowanie w trybie natychmiastowym faktury ze względu  na złamanie zapisu umowy o wykonanie usługi przewozu.
2. Proszę o przelew pieniędzy na moje konto bankowe, ponieważ nie zgadzam się na powrót pieniędzy na konto internetowe Sendit.
3. Wnoszę też o zadośćuczynienie w kwocie 50 złotych, za koszty poniesione z powodów nie wykonania umowy przewozu.

Doszło do przestępstwa przy wykonywaniu usługi zawartej z Sendit po jej pełnym opłaceniu. Co prawda to ja wybrałem rodzaj przewoźnika, ale wykonanie usługi gwarantuje umową pośrednik Sendit. Dlatego od razu informuję, że nie mam zamiaru kierować reklamacji do przewoźnika, bo nie jest on dla mnie stroną prawną. Poza tym usługa w ogóle nie weszła w tryb realizacji, z winy spółki Pocztex. A skutek prawny za kształt usługi ponosi wyłącznie broker Sendit, i to Wy szanowni państwo wyjaśniajcie organizację swoich usług z firmą Pocztex, a także wszelkie niejasności. Ja poproszę tylko o decyzję Reklamacji usługi Sendit.

Poprzez absurdalny zapis umów brokerskich naraziliście klienta na straty moralne, finansowe i niemożność wykonania założonych celów. W natrętnych reklamach medialnych obiecujecie profesjonalizm, a dostarczacie tylko problemy. Nie chcąc doświadczać kolejnych ekscesów w postaci dodatkowych żądań finansowych po zawarciu umowy i jej pełnym opłaceniu, zdecydowałem się na jedynie słuszny krok, który zapewniał mi pewność wpływu dokumentów do instytucji UOKiK.  Dlatego osobiście dostarczyłem je  ponosząc dodatkowe koszty, nie wspominając o stracie wielu godzin bezsensownego oczekiwania na kuriera i oczywiście bieżącą Reklamację.

Do czego doszło ?
Dnia  24-11-2021  doszło do przestępstwa jakim jest próba wyłudzenia nienależnych pieniędzy, co doprowadziło w konsekwencji do zerwania umowy. Oczekiwany przeze mnie kurier Pocztex, miał obowiązek odebrania paczki  opisany umową EE937511483PL -w dalszej kolejności miał dostarczyć paczkę  pod wskazany przeze mnie adres.

Przy próbie przekazania paczki w ręce osoby potwierdzającej moje zawarcie umowy z Sendit, i przedstawiającej się jako kurier Pocztex, usłyszałem od tej samej osoby żądanie dodatkowych pieniędzy, uzależniające opłatę od dalszego przebiegu usługi. Co musiało skutkować z mojej strony jedynie prawnym i logicznym zachowaniem.

Kurier Pocztex zażądał uregulowania haraczu w wysokości 6 złotych. Rozumiem że ktoś mógłby powiedzieć że to nie duża kwota. Jednak bardziej chodzi o zasady, bo w tym jest skandal, że umowy brokerskie posuwają się za daleko. Ja to kwalifikuję jako przestępstwo i sprawa na pewno trafi do UKE. Oczywiście na celowniku UKE może być tylko przewoźnik. Jednak bardzo  zainteresowany jestem sposobem rozwiązania sprawy przez firmę Sendit, ponieważ znam od podszewki proceder brokerski. Czekam tylko na państwa krok i zamknięcie sprawy, co będzie skutkowało dalszymi konsekwencjami w stosunku do firmy Pocztex.

Jednocześnie proszę o zamknięcie zlecenia 414233627 na koncie internetowym Sendit.pl bo nie jest w mojej gestii zamykanie zlecenia obarczonego błędem usługodawcy.
Z poważaniem Klient

Sendit reklamacja

Rozmowy z infolinią zamiast reklamacji

A tak się rozmawia na infolinii i realizuje w mgnieniu oka reklamację. Oto oryginalny zapis rozmowy ze specjalistą na infolinii Sendit:

2021-12-02 12:24:29 -zgłoszenie #471424
Zgłoszenie klienta poprzez śmietnik kategorii:List przewozowy: EE937511483PL.
Powód anulowania przesyłki: kurier nie odebrał przesyłki.

Zespół Apaczka:  Szanowni Państwo, dziękujemy za przesłane zgłoszenie. Państwa reklamacja została zarejestrowana w systemie.

Zespół Apaczka:  Dzień dobry, złożenie reklamacji nie jest możliwe z powodu błędnego statusu przesyłki. W celu anulowania przesyłki należy wejść w zakładkę „Zlecenia”, z listy wybrać zlecenie i je anulować.

Klient:  Nadal utrudniane jest złożenie reklamacji.

Apaczka:  Szanowni Państwo, reklamacja została uznana. Faktura korygująca będzie dostępna do pobrania z serwisu w kolejnym dniu roboczym.

Klient:  Szanowni Państwo, Chciałbym złożyć też reklamację na przestępstwo wyłudzenia pieniędzy, w tym konkretnym zleceniu przez spółkę Pocztex. Proszę o wskazanie kanału dostępu.

Apaczka:  Zgodnie z regulaminem faktury wystawiane są za zlecenia założone w systemie przez klienta. Jeżeli zlecenie nie zostanie nadane należy je anulować. Jeżeli klient anuluje zlecenie po wystawieniu należy złożyć reklamację. Nie ma podstaw do złożenia „reklamacji na przestępstwo wyłudzenia pieniędzy”.

Klient: Tak myślałem że zamknięcie zlecenia spowoduje taki skutek, ale nie oponowałem. Jednak to infolinia firmy Sendit zmusiła mnie do tego kroku bym mógł złożyć Reklamację. Reklamacja zaś nie została złożona a prostactwem jest próba ograniczenia dostępu do reklamacji klientowi. Ponawiam wniosek o umożliwienie wszczęcia Reklamacji. Do tego momentu żadna reklamacja nie została wszczęta, ponieważ filtry strony internetowej powodują  że trzeba wybierać to co wymusza Sendit, a nie to co powinno się wybrać w celu złożenia rzetelnej reklamacji.

Jeszcze raz informuję że działania podjęte przez Sendit nie są Reklamacją, są to procedury uniku Reklamacji. Do wszczęcia Reklamacji potrzebny jest wniosek Reklamodawcy. Takiego na razie nie złożyłem. Będę w tej sprawie interweniował w UOKiK, przy okazji innej złożonej w tym urzędzie sprawy. Zaangażuje także Urząd  Komunikacji Elektronicznej do interwencji w Pocztex, jednak potrzebuję od Sendit zeznania w sprawie w/w zlecenia. Nie do zaakceptowania i bezprawne jest w tym momencie działanie Sendit uniemożliwiające złożenie wniosku! Jeszcze raz proszę o umożliwienie złożenia wniosku do wszczęcia procedury Reklamacji. Oczywiście mogę to zainicjować przez rzecznika konsumentów, ale nie wiem czy jest to konieczne ? Z poważaniem.

Apaczka:  Wystawiono korektę: KOR/32/12/SI/2021
Skargę proszę złożyć w formie pisemnej na adres korespondencyjny. Pozdrawiamy

Klient:  Szanowni Państwo. Skargę to ja mogę złożyć do Pana Boga że pokarał mnie takim Senditem. Jeżeli przeczytaliście Szanowni Państwo to co napisałem wcześniej, to dowiedzieliście się od klienta że formalnie do Reklamacji nie doszło ! Została zablokowana przez procedury spółki Sendit, co wiąże się w prosty sposób nie tylko ze złamaniem Waszego regulaminu, ale także i przede wszystkim z przepisami Kodeksu Cywilnego, który reguluje takie sprawy. Nie doszło do złożenia pisemnego wniosku o wszczęcie Reklamacji czym uniemożliwiono usługobiorcy przedstawienie swojego punktu widzenia wraz z możliwością wysuwania roszczeń. Jest to jawne złamanie prawa. Z poważaniem
https://www.sendit.pl/blog/jak-prawidlowo-zlozyc-reklamacje-uslugi-kurierskiej

Apaczka: Proszę doprecyzować o którą przesyłkę chodzi? W tym zgłoszeniu podali Państwo nr przesyłki EE937511483PL i na tę przesyłkę otrzymali Państwo korektę. Otrzymali Państwo również informację co należy zrobić aby móc złożyć reklamację na przesyłkę, która nie została nadana, a została zafakturowana.Proszę o ponowną weryfikację, ponieważ Państwa zarzuty są niezasadne. Pozdrawiamy

Klient:  Witam. Doprecyzowując wynikły problem ostatecznie, informuję że staram się mozolnie doprecyzować każde zdanie i wątek od początku tej rozmowy, co by wskazywało na jedną z dwóch możliwości. Albo ja jestem mimo wszystko nieprecyzyjny i mało komunikatywny, albo wręcz przeciwnie i mam do czynienia z osobą niekompetentną, która nie wie albo udaje że nie wie o co chodzi ? Ale dla protokołu i dla pełnej jasności wnoszę o Reklamację przesyłki EE937511483PL
Kolejna sprawa. Nie podważam otrzymania korekty, choć mało mnie to interesuje, poza faktem wycofania się Sendit z usługi której z własnej winy nie wykonał.

Nawiązując do poprzedniego wypowiedzianego zdania, w związku zaistniałą sytuacją niewykonania usługi przewozu, czyli złamania zasad zawartej umowy, żądam umożliwienia złożenia wniosku Reklamacyjnego, którego jak do tej pory nie złożyłem.
Jeśli nawet Reklamacja jakimś sposobem została zakończona, to została przeprowadzona z naruszeniem prawa o czym cały czas mówię i jakoś nikt nie zaprzecza tym słowom, a cały czas w koło Macieju słyszę że coś zostało zakończone i zablokowane.
Wygląda na to że zamknęliście Państwo Reklamację która nie została uwieńczona procedurami, co jest kolejny raz twierdzę złamaniem prawa, choćby do możliwości wysuwania roszczeń.
Wnioskuję o podjęcie Reklamacji przesyłki EE937511483PL, bo takowej Reklamacji w/g zasad prawnych nie było ! Z poważaniem klient

Apaczka:  Zgodnie z prawem przewozowym reklamacji podlegają wyłącznie przesyłki przyjęte do przewozu. W tym przypadku przesyłka nie została odebrana przez przewoźnika w związku z tym koszt przesyłki został Państwu zwrócony. W tym przypadku nie doszło do złamania regulaminu. Państwa roszczenie jest niezasadne.
Jednocześnie informujemy, iż wszystkie informacje zostały Państwu przekazane w poprzednich wiadomościach. Odpowiedź proszę traktować jako ostateczną. Pozdrawiamy

Klient:  Przytaczając Pani cytat ….”Zgodnie z prawem przewozowym reklamacji podlegają wyłącznie przesyłki przyjęte do przewozu” – proszę o numer paragrafu na który się Pani powołuje.

Szanowna Pani myli pojęcia, domyślam się też że robi to świadomie. Ja nie reklamuję paczki jako przedmiotu, tylko składam reklamację na zawartą umowę. Proszę mnie nie wprowadzać w błąd. Do zawarcia umowy z Sendit doszło, a umowa została zerwana ze względu na próbę wyłudzenia pieniędzy przez firmę Pocztex przy odbiorze przedmiotowej paczki do wysyłki. Jest to przestępstwo za które będzie odpowiadał przewoźnik Pocztex, ale Wy jako firma mająca obowiązek wypełnienia procedury Reklamacji i niespełnienia jej wymogów, też poniesiecie konsekwencje.

Przede wszystkim mówimy o złamaniu umowy kurierskiej przez Sendit, a nie jej fizycznym zamknięciu przeze mnie.
Poza tym w liście przewozowym jako zawartość, jasno zaznaczono drukowanymi literami „DOKUMENTY”. Może to potwierdzić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów do którego zaadresowana była przesyłka, ponieważ otrzymał ją po zawarciu wtórnej umowy z innym przewoźnikiem. Informuję zatem że w grę wchodzi Prawo pocztowe ! Z poważaniem klient


UPDATE:
Nie można nie zauważyć że graficznym motywem przewodnim artykułu, stała się ponętna wokalistka znana pod pseudonimem 'Spice'. Jest to moje nowe odkrycie towarzyskie, tyle że bardziej urodziwe i całkowicie prawe w przeciwieństwie do nadwornej poznańskiej kuchareczki która zatruła życie Polaków. Wokalistka pochodzi z Jamajki i śpiewa Dancehall - gatunek muzyki podobno wywodzący się z korzeni reggae, jednak moim zdaniem kompletnie nie mający z reggae nic wspólnego. Polecam odsłuch tej muzyki na w miarę dobrym sprzęcie grającym. 
Co po niektórych styl ten zadziwi, a może nawet zafascynuje. Brzmienie z mocnym basowym wibratem, i dobrym warsztatem nie tylko wokalnym piosenkarki. W tym momencie nie mogę polecić nic oprócz tytułowego utworu "Send it up" - jednak mam nadzieję że cała reszta będzie takim samym zaskoczeniem, tak dla mnie jak dla każdego zachęconego tym artystycznym kanałem sztuki. Zapraszam do konsumpcji całego materiału dźwiękowego.

>Spice Foto<


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top